O akcji

Szczypiornista Szkoła to brzmi dumnie

Nowy ogólnopolski projekt Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowany do dzieci ze szkół podstawowych.

Promowanie gry zespołowej, ruchu i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół. Pokazanie dzieciom, że można czerpać radość z aktywnego trybu życia. Popularyzacja piłki ręcznej wśród dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów, a przede wszystkim wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. Promowanie gry w piłkę ręczną nie tylko w halach sportowych, salach gimnastycznych, ale też na wszystkich boiskach Orlik oraz boiskach otwartych poprzez organizowanie gier i zabaw dla dzieci z klas 1-3, a także wykorzystywanie do dalszego szkolenia starszych dzieci i młodzieży, obiektów z boiskami przystosowanymi do piłki ręcznej. Integracja środowiska piłki ręcznej (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, sędziowie). Stworzenie systemu podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów uczestniczących w realizacji Projektu, a przez to wzmacnianie wizerunku m.in. nauczyciela sportu jako profesjonalisty i autorytetu dla uczniów. Mrzonka? Marzenie? Nie! To Szczypiornista Szkoła – ogólnopolski projekt, który Związek Piłki Ręcznej w Polsce realizuje wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

W ramach noworealizowanego projektu pod nazwą Szczypiornista Szkoła – zRęczny smyk chwyta piłkę w mig – powołaliśmy koordynatora krajowego oraz koordynatorów wojewódzkich i z ich pomocą oraz we współpracy ze szkołami, nauczycielami, trenerami piłki ręcznej organizowane są zajęcia pozalekcyjne z elementami piłki ręcznej, zawody sportowe pomiędzy uczestnikami Programu na poziomie danego województwa, a dla grup z gimnazjów turnieje na szczeblu województwa, a także turniej rozgrywany pomiędzy uczestnikami Projektu na szczeblu krajowym. Dzieci z klas 1-3 będą realizowały szkolenie w swoich szkołach, a drużyny z klas 4-6 będą się spotykały raz w miesiącu w jednej ze szkół i będą rozgrywały zawody miedzy sobą, a w następnym miesiącu w kolejnej szkole. Podobnie w przypadku gimnazjów, gdzie będą się spotykały drużyny chłopców oraz dziewczyn, a zwycięzcy rozegrają zawody ze swoimi rówieśnikami z innych województw.

Zajęcia w ramach Projektu pilotażowego będą prowadzone w wytypowanych szkołach w salach gimnastycznych, na otwartych boiskach, na Orlikach czy w halach sportowych. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych, a prowadzącymi będą instruktorzy i trenerzy piłki ręcznej oraz nauczyciele szkolni po przeprowadzonym dla nich kursie.

Kolejnym zamierzeniem jest zorganizowanie – wraz z Międzynarodową Federacją Piłki Ręcznej w ramach akcji „Handball at School” – kursów podstawowych dla nauczycieli i studentów, którzy będą uczestniczyli w naszym Projekcie. Zajęcia będzie prowadził Klaus Feldmann.

Działania objęte programem

1. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
2. Organizacja turniejów piłki ręcznej
3. Organizacja obozów dla wyróżniających się zawodników
4. Organizacja kursokonferencji dla nauczycieli
5. Zakup sprzętu sportowego